Neem contact met ons op

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.bnewable.com. Door deze website te gebruiken, voldoet u aan en accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Bnewable NV, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0792.697.955.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bnewable NV of aan derden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bnewable NV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of door te sturen, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wanneer u deze website gebruikt, stemt u er onder andere mee in:

In geval van schending van de intellectuele rechten, andere rechten van Bnewable NV of derden door u, verbindt u zich ertoe Bnewable NV of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen of eisen van Bnewable NV of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

PERSOONSGEGEVENS

Bnewable NV verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Door het invullen en versturen van een formulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker toestemming aan Bnewable NV om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Bnewable NV met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan bedrijven die contractueel verbonden zijn met Bnewable NV.

U hebt recht op inzage en, indien nodig, correctie van uw relevante persoonsgegevens. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verzet richten aan Bnewable NV.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Bnewable NV worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. Uw voorafgaande toestemming is echter niet vereist wanneer Bnewable NV elektronische contactgegevens, verkregen tijdens de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van haar eigen gelijkaardige producten of diensten. U hebt het recht op toegang tot en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U hebt ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verzet in dit verband richten aan Bnewable NV. Meer details zijn beschikbaar in de Privacyverklaring van Bnewable (ook beschikbaar op onze website).

AUTOMATISCH VERZAMELDE NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE

Bnewable NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Bnewable-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen automatisch zogenaamde cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies weigeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer informatie.

Als u tijdens een bepaald bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies ook tijdens volgende bezoeken aan de website worden gebruikt.